Albert Cuypmarkt Wereldbekend
Meest recente artikel

 

En waar was de CVAH?


Wordt vervolgd. Zo eindigde ik vorige maand mijn column in het kader van de rol die de CVAH speelt bij de verzelfstandiging van de Amsterdamse markten en die van de Albert Cuyp in het bijzonder. Als geheugensteuntje  even een korte samenvatting.  De voorzitter van de CVAH  had mij persoonlijk laten weten dat wij verzelfstandiging in Amsterdam niet gaan meemaken en dat dit zeker voor de Albert Cuyp ongewenst is, mede gezien het feit dat men daar de verkeerde keuzes maakt. Aangezien mijn informatie heel anders luidde, begreep ik er weinig meer van, tot mij een uitnodiging bereikte van de Stichting Marketing Albert Cuyp  om op 28 mei een vergadering bij te wonen over  verzelfstandiging. Ik had er  het volste vertrouwen in dat de CVAH  die avond zijn achterban ging inlichten over het aan mij reeds eerder bekend gemaakte standpunt.

Voor de vergadering heb ik aan de projectleider uitleg gevraagd over iets dat mij zeer merkwaardig leek. Er zou bij de projectgroep een mevrouw aan tafel hebben gezeten die de kooplieden vertegenwoordigde en ik kon bij deze dame geen functie vinden die haar positie rechtvaardigde. Uit het onder de kooplieden verspreidde plan van aanpak voor  verzelfstandiging viel  nergens op te maken dat niet de CVAH maar zij de ambulante handel zou vertegenwoordigen. Het antwoord was raar.  De structuur van het plan van aanpak was zo maar veranderd en aan de projectgroep was een vertegenwoordiger toegevoegd van de Stichting MAC, die belangrijke stukken deelde met het bestuur.  Eerste klas klinkklare onzin!. Ten eerste heeft een stichting geen leden en kan derhalve geen kooplieden vertegenwoordigen. Ten tweede blijkt noch uit de omschrijving van de Stichting, noch uit de Marktverordening , noch uit het Marktreglement dat deze Stichting enige adviserende rol toekomt.  Gewapend met deze kennis ging ik naar de vergadering en weet u, ik had net zo goed naar een goochelvoorstelling kunnen gaan. Als ik dacht te begrijpen hoe het zat, was het anders. Er vlogen konijnen uit een hoge hoed, terwijl er helemaal geen hoed was. Feiten en waarheden werden ter plekke ingeruild voor andere feiten en waarheden met de wetenschap dat al die feiten en waarheden  geen feiten en waarheden waren. Mocht u denken dat ik wartaal uitsla, dan heeft u het bij het rechte eind. Wat ik echter probeer aan te geven is dat ik weet dat ik beduveld word, maar niet weet hoe geraffineerd de truc wordt uitgevoerd.  Ondanks alle rookgordijnen , ga ik toch  ijzerenheinig door met  verslag te doen van de vergadering.  De projectleider gaf  een samenvatting  van de resultaten van haar onderzoek  en om te beginnen mocht er niet meer gesproken worden over verzelfstandiging, maar van op afstand zetten. Wat op afstand gezet moest worden zijn de afvalinzameling van de markt, het marktbeheer en de nutsvoorzieningen. De uitkomst van het gedane onderzoek was, dat de kooplieden er niet aan moesten beginnen.  Verzelfstandigen van de markt, (sorry, ik bedoel natuurlijk op afstand zetten) zal de kooplieden geen enkel financieel voordeel opleveren. Probeert u de volgende even te begrijpen. Wellicht beschikt u over meer intelligentie dan ik. De afvalinzameling van de markt moet Europees aanbesteed worden omdat de Stichting die de markt gaat beheren ook dagelijks het huisvuil van de bewoners moet ophalen.  Tja, en dat zijn dan de momenten dat je je serieus afvraagt hoe ernstig het is gesteld met je geestelijke beperkingen, omdat de gevoerde argumentatie je volledig ontgaat.  Afijn,  er ontstond daarna  zoiets als een discussie  over de hoogte van het marktgeld, dat  volgens eerdere  mededelingen van de projectleider  kostendekkend was. Nadat de wethouder de verklaring de zaal in slingerde dat er nog steeds behoorlijk op de markt toegelegd moest worden, kwam de projectleider staande de vergadering zonder blikken of blozen  eveneens tot de slotsom dat er niet kostendekkend gewerkt werd. Van iemand die voor dit onderzoek 45.000 euro incasseert, had ik zelf wat meer zorgvuldigheid verwacht.  De bestuursleden van de Stichting MAC leken inmiddels  in verwarring geraakt  en verzochten de wethouder om  nog  een keer met de cijfers te komen, waarmee de avond werd besloten.

Ik ben gewoon niet goed in het doorgronden van goocheltrucs. Dat er , gelijk in de zorg, door creatief boekhouden jarenlang een veel te hoog tarief  is berekend, weet ik echter zeker. Het is daarom dat ik vol spanning wacht op het officiële besluit met de daarbij behorende stukken.  En waar was nou toch die CVAH? Door toepassing van een zeer professionele verdwijningtruc  schitterde zij deze avond door afwezigheid.

Elizabeth.